Crypto nieuws

SEC wint deels van Ripple nu de rechter tijd maakt voor moties

admin

Leestijd: 2 minuten

*

SEC is de eisende partij in de Ripple rechtszaak. Op 21 januari dient de eiser twee moties in. De moties zijn gericht aan de rechters Netburn en Torres.

Twee moties

De eerste motie die de SEC indient is gericht aan rechter Netburn. De eisende partij wil de indieningsdatum van de motie verlengen. Van 27 januari 2022 naar 17 februari. 

De tweede motie is gericht aan rechter Torres. Netburn heeft het verzoek om verlenging gedeeltelijk ingewilligd. Dat maakt advocaat James K. Filan bekend.

Verlenging

De verlenging heeft te maken met de heroverweging van de DPP Ruling van Netburn. Daarvoor kan de gedaagde Ripple zijn antwoord indienen tot 25 februari 2022.  In de beschikking is te lezen:

“De termijn voor het indienen van een bezwaar is opgeschort. De termijn van 13 januari 2022 komt te vervallen. Deze wordt verschoven tot 14 dagen na een beslissing over de motie voor heroverweging.”

Officieel bezwaar

Ripple heeft al bezwaar gemaakte tegen het verzoek. Advocaat Filan merkt op dat de gedaagden daartegen een officieel bezwaar indienen bij rechter Netburn. De brief merkt op:

“De poging van de SEC is ongepast. De eiser wil een vertraging veroorzaken en haar standpunt opnieuw beargumenteren. Dit op basis van aanvullend materiaal en nieuwe argumenten.”

Filan voegt eraan toe dat de SEC ruimschoots de tijd en de gelegenheid heeft gehad. Bijvoorbeeld om zijn argumenten en documenten aan het Hof voor te leggen. 

SEC stelt niets nieuws voor

Ook insinueert de strafpleiter van de gedaagde dat er geen nieuw bewijsmateriaal kan worden ingebracht. De advocaat van Ripple laat in een statement weten:

“Niets wat de SEC nu voorstelt is nieuw of ingrijpend. De SEC lijkt te beweren dat het Hof belangrijke zaken over het hoofd ziet. Hiervan kan worden verwacht dat zij de conclusie van het Hof wijzigen.”

Meer vertraging

John Deaton gebruikt Twitter om zijn opinie te delen. De advocaat treedt op als vertegenwoordiger van de Ripple houders in de rechtszaak. Deaton laat weten: 

“Zonder twijfel zal de beslissing van vandaag meer vertraging veroorzaken.”

De Hinman e-mails

De advocaat vraagt zich af of de SEC instemt met de overhandiging van de Hinman e-mails tijdens de rede. Dat gebeurt als de rechters voor de overhandiging een uitspraak doen. Deaton voegt daaraan toe:

“Zal de SEC proberen een beroep aan te tekenen bij het 2nd Circuit Court of Appeals?”

De toespraak van Hinman wordt in deze kwestie van cruciaal belang geacht. Mede omdat de directeur vindt dat Ether geen waardepapier is. 

 

 

Dit vind je misschien ook leuk

*

Wat gebeurt er als Walmart $1 miljard aan Bitcoin koopt?

Robin Plus

Leestijd: 2 min

Op dit moment heeft Walmart geen aankoop van 1 miljard dollar aan Bitcoins aangekondigd. Echter, de kans is groot dat deze Amerikaanse keten dit op den duur wel gaat doen. Walmart is een enorm groot Amerikaans bedrijf dat een combinatie vormt tussen een detailhandel en een supermarktketen. De keten is ontzettend populair en blijft zichzelf elke keer opnieuw vernieuwen om aan de verwachtingen van de klanten te voldoen.

*

Beleggen in de Bitcoin

Robin Plus

Leestijd: 2 min

Wanneer mensen voor het eerst over de Bitcoin horen dan is hun reactie vaak vol onbegrip. Velen vragen zich af waarom ze met echt geld zouden gaan investeren in magisch internetgeld waarmee amper betaald kan worden. De Bitcoin lijkt vaak een verzonnen valuta die door niets wordt ondersteund en waarmee men eigenlijk ook nog niet veel kan. De munt heeft een waarde maar deze waarde kan niet geruild worden. Immers, met de Bitcoin kun je nog geen boodschappen doen of een huis kopen. Echter, de Bitcoin is wel degelijk iets waard. Volgens Wences Casares heeft de markt waarde toegekend aan de Bitcoin. De enige vraag die nu nog rest is de vraag hoeveel de Bitcoin dan precies waard is.

*

Gresham, Thiers en veeleisende betaling in Bitcoins

Robin Plus

Leestijd: 2 min

Er is een wijdverbreide overtuiging onder Bitcoiners dat hyperbitcoinisatie in de toekomst onvermijdelijk is. In deze toekomst heeft de Bitcoin de drie karakteristieke functies van geld voor onze wereldwijde samenleving vervult. De drie functies zijn: opslag van waarde, ruilmiddel en rekeneenheid. Het enige dat nog moet worden bekeken is hoe en wanneer dit zal gebeuren. Ook is het belangrijk om te onderzoeken of de wetten van Gresham en Thiers betrekking hebben op de wereldwijde adoptie van de Bitcoin als gezond geld.