Crypto nieuws

Toezichthouders kunnen de Bitcoin niet verbieden

Robin Plus

Leestijd: 2 minuten

*

‘’Je zou het internet moeten afsluiten’’, zei Hester Pierce (commissaris van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)) over het implementeren van een Bitcoin verbod.

Hoewel de marktkapitalisatie van de Bitcoin de biljoen heeft overschreden, blijven verklaringen van overheidsinstanties en bedrijfsleiders speculaties over een Amerikaans verbod op de Bitcoin aanwakkeren. De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, heeft de Bitcoin en andere cryptocurrencies publiekelijk bekritiseerd voor hun rol in ‘’illegale financiering’’. In de particuliere sector heeft Ray Dalio, oprichter van ’s werelds grootste hedgefonds, opgemerkt dat de Bitcoin mogelijk verboden is. Net zoals goud in de jaren 1930 was. Jesse Powell, de CEO van Kraken 9een in de VS gevestigde cryptocurrency-uitwisseling) heeft ook gewaarschuwd dat ‘’er wat hardhandig optreden’’ zou kunnen zijn tegen de digitale activa.

Kunnen de Verenigde Staten zo’n ‘’hardhandig optreden’’ doorvoeren door zich bij landen als India, Nigeria en Turkije aan te sluiten bij de tenuitvoerlegging van een verbod op de Bitcoin. Hoewel een volledig verbod zeker haalbaar is maken de praktische, juridische, economische en politieke moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van een dergelijk verbod het onwaarschijnlijk. In plaats daarvan kunnen we verachten dat de VS zich bij andere ontwikkelde economieën aansluiten bij het verder reguleren van de Bitcoin. Regelgevers zullen de uitdaging aangaan om wetten te schrijven die kunnen worden gehandhaafd zonder de nieuwe kansen voor economische groei te wurgen die de Bitcoin biedt aan die landen die het omarmen.

Praktische uitdagingen

Een basiskennis van blockchaintechnologie onderstreept de praktische uitdagingen van een Bitcoin verbod.

Hoewel de Verenigde Staten het bezit van de Bitcoin strafbaar kunnen stellen, zou het bijna onmogelijk zijn om een dergelijk verbod af te dwingen. In het bijzonder zou er geen manier zijn voor de overheid om de Bitcoin in beslag te nemen van haar wereldwijde gedecentraliseerde netwerk. De overheid zou niet in staat zijn om herstelzinnen te pakken die zijn onthouden door houders die weigeren ze te delen of beweren dat ze verloren of gestolen zijn. Bovendien blijkt uit verboden in andere landen dat deze stap contraproductief kan zijn. Toen de Centrale Bank van Nigeria bijvoorbeeld lokale financiële instellingen verbood om cryptocurrency-bedrijven te bedienen, begonnen kopers en verkopers peer-to-peer handelsplatformen te gebruiken om de Bitcoin tegen een prijspremie in dat land te verhandelen.

Juridische uitdagingen

De politieke toespraak die sinds de oprichting deel uitmaakt van het Bitcoin netwerk en het inherente associatieve karakter van het Bitcoin netwerk zou ook elk verbod op dit activum onderwerpen aan sterke uitdagingen van het Eerste Amendement

Tegenstanders van een Bitcoin verbod in de VS zouden ook argumenten hebben voor een eerlijk proces onder de vierde, vijfde en veertiende amendementen op de Amerikaanse grondwet. Andere landen, waaronder Nederland, hebben overeenkomstige wetten die het eveneens moeilijk zouden maken om een Bitcoin verbod in eigen land in te stellen.

De IRS categoriseert de Bitcoin als eigendom en dus zou elk verbod aantoonbaar een ongrondwettelijke inbeslagname vertegenwoordigen. De Amerikaanse overheid zelf heeft de Bitcoin in beslag genomen en verkocht, waardoor de status ervan als eigendom door de grondwet wordt beschermd, verder wordt gelegitimeerd. Hoewel de overheid dit argument zou kunnen tegengaan door houders en vensters aan te bieden om hun Bitcoin om te zetten in Amerikaanse dollars, zou het potentiële verlies van honderden miljarden nettowaarde aan particulieren en beursgenoteerde bedrijven nauwelijks resulteren in ‘’rechtvaardige compensatie’’ gegarandeerd door de grondwet.

Economische uitdagingen

Zelfs als de Amerikaanse overheid de Bitcoin legaal zou kunnen verbieden dan zou dit economisch onbetaalbaar zijn.

De talrijke positieve toepassingen van de Bitcoin voor het opslaan van waarde, authenticatie en het delen van intellectueel eigendom beloven veel nieuwe bedrijven te creëren, net als het internet eind jaren negentig en begin jaren 2000. Elk verbod of verpletterende regelgeving door de Amerikaanse overheid zou een kans verspelen om een wereldleider te blijven in nieuwe technologieën.

Politieke uitdagingen

Net zoals de Bitcoin exponentieel is gegroeid, zo groeit ook zijn politieke invloed. Deze invloed in combinatie met praktische, juridische en economische factoren zal er waarschijnlijk toe leiden dat de Amerikaanse overheid rechtszekerheid creëert in plaats van een regelrecht verbod op de Bitcoin.

Naarmate het aantal Bitcoin gebruikers snel blijft groeien, zou elke poging tot verbod niet alleen worden beantwoord met weerstand tegen lobbyen door bedrijven, maar ook met de toon van een exponentieel groeiend en gepassioneerd blok voor het stemmende publiek.

Conclusie

Totdat er meer duidelijkheid is over de regelgeving met betrekking tot de Bitcoin, zullen de verklaringen van enkele prominente overheidsfiguren en bedrijfsleiders speculaties over de dreigende ondergang van dit opkomende actief blijven voeden. Hoewel een regelrecht verbod om bovengenoemde redenen onwerkbaar zou zijn, kan verdere regelgevingen worden verwacht. Als deze verordening nauw is afgestemd om te voorkomen dat de opkomende Bitcoin economie wordt verstikt, kan deze nieuwe legitimiteit aan het digitale activum brengen, het gebruik ervan voor illegale doeleinden minimaliseren en extra prijsstabiliteit brengen.

Dit vind je misschien ook leuk

*

Wat gebeurt er als Walmart $1 miljard aan Bitcoin koopt?

Robin Plus

Leestijd: 2 min

Op dit moment heeft Walmart geen aankoop van 1 miljard dollar aan Bitcoins aangekondigd. Echter, de kans is groot dat deze Amerikaanse keten dit op den duur wel gaat doen. Walmart is een enorm groot Amerikaans bedrijf dat een combinatie vormt tussen een detailhandel en een supermarktketen. De keten is ontzettend populair en blijft zichzelf elke keer opnieuw vernieuwen om aan de verwachtingen van de klanten te voldoen.

*

Beleggen in de Bitcoin

Robin Plus

Leestijd: 2 min

Wanneer mensen voor het eerst over de Bitcoin horen dan is hun reactie vaak vol onbegrip. Velen vragen zich af waarom ze met echt geld zouden gaan investeren in magisch internetgeld waarmee amper betaald kan worden. De Bitcoin lijkt vaak een verzonnen valuta die door niets wordt ondersteund en waarmee men eigenlijk ook nog niet veel kan. De munt heeft een waarde maar deze waarde kan niet geruild worden. Immers, met de Bitcoin kun je nog geen boodschappen doen of een huis kopen. Echter, de Bitcoin is wel degelijk iets waard. Volgens Wences Casares heeft de markt waarde toegekend aan de Bitcoin. De enige vraag die nu nog rest is de vraag hoeveel de Bitcoin dan precies waard is.

*

Gresham, Thiers en veeleisende betaling in Bitcoins

Robin Plus

Leestijd: 2 min

Er is een wijdverbreide overtuiging onder Bitcoiners dat hyperbitcoinisatie in de toekomst onvermijdelijk is. In deze toekomst heeft de Bitcoin de drie karakteristieke functies van geld voor onze wereldwijde samenleving vervult. De drie functies zijn: opslag van waarde, ruilmiddel en rekeneenheid. Het enige dat nog moet worden bekeken is hoe en wanneer dit zal gebeuren. Ook is het belangrijk om te onderzoeken of de wetten van Gresham en Thiers betrekking hebben op de wereldwijde adoptie van de Bitcoin als gezond geld.