Blockchain

TRADING

5 minuten leestijd

coins

Eerste kennismaking met blockchain

De eerste kennismaking van de wereld met blockchain vond eigenlijk plaats door middel van de whitepaper van Bitcoin welke is opgesteld door Satoshi Nakamoto. In deze whitepaper werd er natuurlijk in het bijzonder aandacht geschonken aan Bitcoin als cryptocurrency. Dit gezegd zijnde werd er in de whitepaper eveneens een verwijzing gemaakt naar een boekhoudsysteem waarin werd aangegeven hoeveel Bitcoin iemand in bezit heeft evenals welke transacties er allemaal zijn uitgevoerd. Dit boekhoudsysteem is als het ware opgebouwd uit verschillende grootboeken welke wordt bijgehouden door iedereen welke gebruik maakt van het Bitcoinnetwerk. Bovendien is het eveneens zo dat alle deelnemers samen bepalen of een bepaalde transactie kan worden uitgevoerd of niet.De verwerking van transacties op de blockchain gebeurt in zogenaamde "blokken". Ook voor een blok geldt dat deze uitsluitend geldig is op het ogenblik dat deze alle correcte data uit het vorige blok bevat. Dit is noodzakelijk omdat elke blok over diens eigen, numerieke kenmerken beschikt. Dit noemen we in de praktijk een 'hash'. De hash welke betrekking had tot de voorgaande blok wordt dus terug verwerkt in de hash van het huidige blok. Op deze manier wordt er een ketting van hashes gevormd tussen de verschillende blokken. Deze werkwijze ligt dan ook aan de basis van de naam 'blockchain'.Opvallend is dat er in de oorspronkelijke whitepaper van Satoshi Nakamoto helemaal geen melding werd gemaakt van de term blockchain. Deze term werd dan ook pas een behoorlijk stuk later verzonnen. Nakamoto schreef over blockchain ook niet meer dan over de andere eigenschappen van Bitcoin. Dit maakt in één klap duidelijk dat deze technologie (hoe groot het potentieel dan ook mag zijn dat er achter schuil gaat) volgens hem niet belangrijker was in vergelijking met de overige kenmerken waar Bitcoin over beschikt.

Op welke manier weet blockchain zich te onderscheiden?

Blockchain kan als technologie als uniek worden beschouwd omdat ze beschikt over een aantal zeer specifieke kenmerken. In eerste instantie is de blockchain een soort van openbaar register waarin alle transacties worden bijgehouden. Een andere cruciale eigenschap van de blockchain is dat ze gedecentraliseerd is. Dit betekent dat elke deelnemer een kopie van de blockchain op diens computer kan draaien en daardoor de macht niet bij één enkele, centrale partij komt te liggen. In de praktijk wordt een blockchain gevormd door duizenden computers verspreid over de wereld die met een netwerk verbonden zijn. Al deze verschillende computers moeten samen tot een overeenkomst komen om op die manier te kunnen bepalen welke transacties geldig zijn en welke niet.Op het ogenblik dat één van de deelnemers van het netwerk er voor kiest om een transactie uit te voeren wordt deze naar het netwerk verzonden. Alle computers die daarmee verbonden zijn voeren op hun beurt complexe algoritmes uit met als doel om te kunnen bepalen of de transactie in kwestie al dan niet geldig is. Op het ogenblik dat de geldigheid van de transactie wordt bevestigd zal ze worden toegevoegd aan het transactieoverzicht en wordt ze gekoppeld aan het voorgaande transactieblok. De keten van gekoppelde transacties staat in de praktijk aldus bekend als de blockchain.

Veiliger in vergelijking met een gewone database

Het hele proces welke wordt doorlopen zoals hierboven beschreven is in de praktijk een behoorlijk stuk veiliger in vergelijking met het proces bij een gewone, traditionele database. Dit heeft alles te maken met het feit dat duizenden computers er bij betrokken zijn. Een transactie kan dan ook in de praktijk niet zomaar worden gevalideerd. Bovendien is het ook niet zomaar mogelijk om het netwerk te hacken. Om dit te kunnen doen dient er namelijk niet één computer te worden gehackt, maar moeten ze allemaal worden gehackt.

Het ontbreken van een centrale boekhouder

Een ander belangrijk voordeel waar je door gebruik te maken van de blockchain op kan rekenen is het feit dat er geen sprake is van een centrale partij of centrale boekhouder. In principe kan iedereen fungeren als bank, want elke deelnemer heeft recht tot alle informatie welke deel uitmaakt van de blokketen in kwestie. Het principe van de blockchain kan in de praktijk overigens op heel wat verschillende manieren worden toegepast, niet alleen maar onder de vorm van Bitcoin. De mogelijkheden zijn in principe onbeperkt. Zo zou je bijvoorbeeld de registratie van een hypotheek in de blockchain kunnen plaatsen en zou je er ook gevoelige data (zoals een medisch dossier) in kunnen bewaren.

Verschillende soorten blockchains

Naast bovenstaande is het nog belangrijk om er rekening mee te houden dat er niet zomaar sprake is van één enkele blockchain. In plaats daarvan zijn er op de markt tal van verschillende soorten blockchains terug te vinden die elk over hun unieke, concrete eigenschappen beschikken. We maken wat dit betreft dan ook een onderscheid tussen:

  1. De standaard en bekende publieke blockchain;
  2. De hybride blockchain;
  3. De private blockchain;

De publieke blockchain is natuurlijk de bekendste. Enkele voorbeelden hiervan zijn Bitcoin en Litecoin. Iedereen die een account aanmaakt kan deelnemen aan een dergelijke blockchain. Dat is uiteraard niet het geval bij een private blockchain. Dit type van blockchain wordt dan ook ingezet binnen een bedrijf of organisatie. Door gebruik te maken van deze technologie is het voor bedrijven mogelijk om bijvoorbeeld data uit te wisselen tussen departementen en filialen op een veilige, efficiënte en kostenbesparende manier.Tot slot is er ook nog de hybride blockchain. Hier wordt in de praktijk ook wel eens naar verwezen als een 'consortium blockchain'. Het betreft hier een gesloten omgeving waarin verschillende partijen samenwerken om data en transacties te delen. Een voorbeeld hiervan kan bijvoorbeeld een groep banken zijn welke onderling transacties uitvoeren. Ook een logistieke keten zou een mogelijkheid zijn.

De consensus op de blockchain

Tot slot is het ook belangrijk om er rekening mee te houden dat een blockchain in de praktijk gebruik kan maken van verschillende algoritmes. Standaard werd er voor gekozen om voor bijvoorbeeld Bitcoin gebruik te maken van het Proof of Work algoritme. Omdat dit algoritme in de praktijk zeer veel energie verbruikt (zelfs meer dan bepaalde landen verbruiken) werd er gezocht naar alternatieven. Een populair alternatief is bijvoorbeeld het Proof of Stake algoritme. Hierbij wordt er geen gebruik gemaakt van miners waardoor de energiekost aanzienlijk gereduceerd kan worden. In plaats daarvan kan elke eigenaar van een bepaalde hoeveelheid aan tokens deze “staken” in een wallet. Dit algoritme is zo interessant dat met name Ethereum er zelfs aan denkt om van Proof of Work naar Proof of Stake over te stappen.

Cryptocurrency prijzen

Aan de slag met crypto kan moeilijk zijn. Onze gedetailleerde prijsvergelijkingen en cryptocurrency-gidsen hebben u gedekt.
Vergelijk Exchanges

4

(44 people)

Tap to rate this article

Cryptocurrency prijzen

Vergelijk Exchanges