Belasting cryptocurrencies

Het opnemen van cryptocurrencies in de belastingaangifte

Op het moment dat je er voor kiest om een bepaalde investering te doen zal je er altijd rekening mee moeten houden dat je deze investering dient aan te geven in je belastingaangifte. Ondanks het feit dat cryptocurrencies op moment van schrijven nog niet gereguleerd zijn geldt dat eveneens voor deze virtuele investeringsproducten. De manier waarop je jouw holdings in crypto moet opnemen in je belastingaangifte is sterk afhankelijk van de situatie in kwestie. Concreet betekent dit dat je een keuze zal moeten maken uit de twee opties die hieronder zijn terug te vinden.

1.) Het aangeven van cryptocurrencies als vermogen

In eerste instantie is het zo dat cryptocurrencies standaard aanzien worden als een vorm van vermogen. Dit betekent uiteraard dat je investering dient te worden aangegeven als vermogen in box 3 van de belastingaangifte. De waarde welke hierin moet worden vermeld is deze die kan worden vastgesteld op 1 januari van het fiscale jaar in kwestie. Specifiek voor cryptocurrencies geldt dat de Belastingdienst aan belastingplichtigen aanraadt om alle bedragen (hoe klein ook) te vermelden. Dit is uiteraard het geval omdat zelfs een kleine holding in crypto in geen tijd explosief in waarde kan stijgen.

2.) Het aangeven van cryptocurrencies als inkomsten

Standaard is het zo dat het aangeven van cryptocurrencies in de belastingaangifte dus als vermogen dient te gebeuren in box 3. Dit betekent echter absoluut niet dat dit altijd en voor elke investeerder geld, in tegendeel. In bepaalde gevallen is het namelijk zo dat je investering in cryptocurrencies dient te worden aangegeven als inkomsten. In dat geval moet de aangifte dus gebeuren in box 1 van de belastingaangifte. Dit is zo op het ogenblik dat er sprake is van een bedrijfsmatige investering of handel in cryptocurrencies.Bovenstaande zal bij veel mensen natuurlijk de nodige vragen oproepen. Hoe wordt er namelijk precies bepaald of je cryptocurrency holdings nu moeten worden aangegeven als vermogen of als inkomen? Wel, hiervoor wordt er rekening gehouden met tal van verschillende factoren. In eerste instantie zal er natuurlijk worden gekeken of de investeerder in kwestie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als rechtspersoon of niet. Daarnaast zal er eveneens worden gecontroleerd of er kosten voor cryptohandel van de voorbelasting zijn afgetrokken. Op het ogenblik dat dit het geval is zal dit uiteraard als gevolg hebben dat je holdings in cryptocurrencies moeten worden aangegeven als een vorm van inkomen.

Wat bij twijfel over de vereiste aangifte?

De belastingaangifte is voor veel mensen sowieso een vrij complex iets. Dit gezegd zijnde wordt het dus nog net een beetje complexer op het ogenblik dat je er voor hebt gekozen om te investeren in cryptocurrencies. Is het voor jou niet helemaal duidelijk op welke manier je jouw cryptocurrency holdings moet gaan aangeven in de belastingaangifte? In dat geval is het altijd een aanrader om even een accountant onder de arm te nemen. Het indienen van een foutieve aangifte staat namelijk gelijk aan het niet indienen van een aangifte. Dit betekent dat je ook in dit geval rekening zal moeten houden met het ontvangen van een bepaalde boete. Dit benadrukt nogmaals het belang van een correcte belastingaangifte.

Hoe zit het eigenlijk met de BTW op cryptocurrencies?

Nu je een goed beeld hebt over waar precies rekening mee te houden op het ogenblik dat je gaat investeren in cryptocurrencies op vlak van belastingen is het tijd geworden om ook even te kijken in de richting van de BTW die eventueel moet worden betaald op cryptovaluta's. Op dit vlak hebben we gelukkig goed nieuws voor jou. Het is namelijk zo dat er tot op moment van schrijven geen sprake is van een verschuldigde BTW op cryptocurrencies in Europa. Dit geldt zowel voor de aankoop als voor de verkoop van cryptocurrencies.Een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft duidelijk gemaakt dat niet alleen Bitcoin, maar ook alle andere virtuele munten alleen maar als doel hebben om betalingen uit te voeren. Dit zorgt er voor dat er een verplichting geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie om geen BTW in rekening te brengen. Op fiscaal vlak zou er in ieder geval geen sprake zijn van een toegevoegde waarde.

Conclusie; vergeet de opgave van je cryptocurrencies niet!

Het spreekt voor zich dat vooral kleine investeerders in cryptocurrencies vaak durven “vergeten” om hun holdings in crypto aan te geven in hun belastingaangifte. Het moet evenwel gezegd dat dit in de praktijk steeds de nodige gevaren met zich meebrengt. In eerste instantie is het belangrijk om te weten dat de aangifte van je cryptocurrency holdings in je belastingaangifte wettelijk verplicht is. Dit betekent dat het niet naleven van deze wet er voor kan zorgen dat je met een bepaalde (hoge) boete kan worden geconfronteerd.Veel mensen denken dat het niet opgeven van een holding in cryptocurrencies in eerste instantie bij de Belastingdienst niet zal opvallen. Dat kan misschien wel juist zijn, maar wat op het ogenblik dat er een aanzienlijke koersstijging is gerealiseerd? In dat geval wordt je plots geconfronteerd met een groot extra vermogen waar (volgens de eerder ingediende belastingaangiften) geen verklaring voor kan worden gegeven. Het mag dan ook duidelijk zijn, op het ogenblik dat je hebt geïnvesteerd in cryptocurrencies is het altijd van belang om jouw holdings gewoon op een correcte manier aan te geven in de belastingaangifte.

Cryptocurrency prijzen

Aan de slag met crypto kan moeilijk zijn. Onze gedetailleerde prijsvergelijkingen en cryptocurrency-gidsen hebben u gedekt.
Vergelijk Exchanges

4

(44 people)

Tap to rate this article

Cryptocurrency prijzen

Vergelijk Exchanges