Crypto betekenis

Wat is crypto?

Laat ons meteen maar beginnen met de hamvraag van deze pagina, namelijk wat crypto nu precies is. Crypto is eigenlijk digitaal geld welke op een decentrale manier tussen verschillende gebruikers kan worden verstuurd of uitgewisseld. Op deze manier weet ze zich meteen te onderscheiden ten opzichte van de reguliere, financiële markt. Bij deze laatste wordt er namelijk altijd gebruik gemaakt van een centrale partij die als het ware jouw financiële middelen voor jou gaat beheren. Dit betekent in de praktijk dat niet echt jij, maar wel de bank (of andere financiële instelling) houder is van jouw financiële middelen. Op het ogenblik dat het met deze partij fout gaat loop jij echter het risico om je geld te verliezen.Binnen de klassieke, financiële markt is er zoals bovenstaande aangeeft sprake van centralisatie. Eén centrale partij is namelijk verantwoordelijk voor jouw fondsen. Bij crypto is dat niet het geval. Het hele idee achter crypto is dan ook om de macht van het geld terug bij het volk zelf te leggen. Op deze manier is het volk zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van hun kapitaal. In de praktijk lijkt dat uitstekend te lukken. Het merendeel van de cryptocurrencies die er op de markt zijn terug te vinden zijn immers allemaal gedecentraliseerd. Toch is dit geen absolute vereiste voor crypto.

Ook een gecentraliseerde crypto is mogelijk

Sinds de lancering van Bitcoin en verschillende zogenaamde altcoins werd er op verschillende manieren getrokken en gesleurd aan het oorspronkelijke concept van crypto. Het hierboven beschreven concept is eigenlijk op die manier uitgedokterd door Satoshi Nakamoto (de geestelijke vader van Bitcoin). Echter is het zo dat partijen binnen de cryptomarkt stelselmatig op zoek zijn naar mogelijkheden om nieuwe segmenten aan te boren en / of nieuwe diensten aan te kunnen bieden. Centralisatie loert dan ook al snel om de hoek.Een bekend voorbeeld van een cryptocurrency waarbij sprake is van een (gedeeltelijke) centralisatie is de XRP-token van het bedrijf Ripple. Deze maakt duidelijk dat crypto niet altijd gedecentraliseerd moet zijn, al is een groot deel van de achterliggende community echt wel tegen centralisatie. Dit niet in het minst omdat het er voor zorgt dat er alsnog terug inmenging ontstaat van een derde, centrale partij. Voordat je gaat investeren in een bepaalde crypto is het dan ook altijd belangrijk om na te gaan hoe gecentraliseerd ze echt is en met welk doel je nu precies een investering wenst te doen.

Het volatiliteitsaspect van crypto

Een investering in crypto staat er om bekend een ongelofelijk (financieel) potentieel met zich mee te brengen. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat cryptocurrencies over een ongelofelijke volatiliteit beschikken. Dit is dan ook veel meer het geval ten opzichte van de assets die worden aangeboden op de reguliere aandelenmarkt. Dit volatiliteitsaspect zorgt er in de praktijk voor dat een investering in crypto uiteraard al snel als zeer risicovol wordt aanzien. Dat is correct, maar anderzijds kunnen er ook enorme winsten mee worden gerealiseerd op een relatief korte termijn. Het volatiliteitsaspect van crypto is dus zeker iets om rekening mee te houden, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs als afschrikking te fungeren. Alles hangt op dit vlak uiteraard wel af van hoeveel risico je bereidt bent om te lopen met je kapitaal.

Crypto en blockchain? Geen noodzakelijke combinatie!

Eén van de vaakst gehoorde misverstanden met betrekking tot crypto heeft te maken met de veronderstelling dat crypto en blockchain altijd hand in hand gaan. Deze veronderstelling is er natuurlijk gekomen omdat de eerste cryptocurrency die op de markt verscheen (namelijk Bitcoin) op deze technologie gebaseerd was. In de praktijk is het echter zo dat het perfect mogelijk is om een crypto uit te geven waarbij er gebruik wordt gemaakt van een ander protocol dan blockchain. Een bekend voorbeeld van zo'n project is IOTA (MIOTA).Het team achter IOTA (een project welke zich richt op het Internet of Things) heeft er bewust voor gekozen om geen gebruik te maken van de blockchain. In plaats daarvan maakt ze gebruik van een zelf ontwikkeld protocol dat luistert naar de naam 'Tangle'. Ondanks het feit dat het hierbij dus gaat om een afwijkend protocol ten opzichte van de blockchain is het wel zo dat het achterliggende principe hetzelfde is. Dit betekent concreet dat ook IOTA een veilig en decentraal financieel ecosysteem is. Dit echter aldus zonder blockchaintechnologie.

De toekomst van crypto

Crypto is eigenlijk door de jaren heen reeds verschillende keren dood en begraven verklaard. Toch is ze er tot op moment van schrijven steeds in geslaagd om terug te komen en vaak ook nog eens sterker dan ooit. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat lang niet elk crypto project zal slagen, in tegendeel. Sinds de lancering van Bitcoin op de markt zijn er ongelofelijk veel nieuwe projecten verschenen die lang niet allemaal over een echt gebruiksvlak beschikken. Voordat je investeerd in crypto is het dan ook altijd van belang om voor jezelf te proberen bepalen welke cryptocurrencies nu precies de meeste kans op slagen hebben.Wat de toekomst zal brengen voor crypto kan niemand op dit ogenblik voorspellen. Op moment van schrijven is de cryptomarkt ook nog een ongereguleerde markt. Dit betekent dat een (strenge) vorm van regulering in de toekomst nog roet in het eten kan gooien voor het potentieel dat crypto met zich meebrengt. Anderzijds mag het duidelijk zijn dat crypto reeds een lange weg heeft afgelegd en er mogelijks richting de toekomst nog heel wat in de pijplijn zit. Verschillende projecten realiseren een enorme, praktische meerwaarde ten opzichte van andere, bestaande systemen waardoor deze op z'n minst een aanzienlijke kans op slagen hebben. Uiteraard geldt zoals altijd voor crypto; “geen garanties”!

Cryptocurrency prijzen

Aan de slag met crypto kan moeilijk zijn. Onze gedetailleerde prijsvergelijkingen en cryptocurrency-gidsen hebben u gedekt.
Vergelijk Exchanges

4

(44 people)

Tap to rate this article

Cryptocurrency prijzen

Vergelijk Exchanges