Wat is een crypto bull run?

  In de wereld van cryptocurrencies vliegen de nieuwe termen je om de oren. Eerder schreven we al over termen als, en in dit artikel is het tijd voor een crypto bull run. In deze term heb je wellicht al het woord ‘bull’ ontdekt, oftewel stier. Deze stier staat symbool voor het stijgen van de prijs, net zoals hij met zijn hoorns altijd van onder naar boven beweegt. We leggen je in dit artikel alles uit over de herkomst van een bull run en bull’s market, wat de verschillen zijn in relatie tot zijn tegenhanger de bear’s market en hoe jij je voordeel kunt doen met een bull’s market.

  Bull run

  Allereerst willen we even aandacht besteden aan een marktontwikkeling die van groot belang is bij de financiële markt. Deze ontwikkeling kan stijgen of dalen, zodat er een verschil in prijs of waarde ontstaat. De term bull’s market is dan ook een term die in de financiële wereld al jaren wordt gebruik, en niet enkel van toepassing is op de cryptomarkt. Op Wall Street staat al heel lang een groot bronzen beeld van een stier, die de stijgende markt representeert.Als er wordt gesproken over een bull’s market, dan betekent dit dat de prijzen stijgen. Door deze prijsstijging groeit ook het vertrouwen in de betreffende cryptocurrency, waardoor de interesse nog verder toeneemt. Een handige manier om dit te onthouden is om aan stier te denken die met zijn hoorns beweegt. Dit doet hij altijd van onderen naar boven, waarmee de stijgende lijn uitgebeeld wordt.

  Bear run

  Het zal je niet verbazen dat de term bear’s market de tegenhanger is van bull’s market, en daarmee een daling in waarde weergeeft. Net zoals een stijging leidt tot vertrouwen, leidt een daling juist tot pessimisme. Het vertrouwen neemt af, mensen willen van hun crypto’s af en de waarde daalt. Er is al sprake van een bear’s market bij een daling van 20%, wat in praktijk al snel behaald wordt. Houdt dit echter voor langere tijd aan, dan is er sprake van een serieuze bear’s market.De daling die hoort bij een bear run is te onthouden door het gedrag van een beer. Hij slaat met zijn klauwen omlaag, wat de dalende trend weergeeft.

  Waar komen deze namen vandaan?

  Naast dat de stier en beer al jaren gebruikt worden in de financiële markt, bestaat nog altijd de vraag hoe dit precies zo gekomen is. De stier staat voor een stijgende markt en beer voor een dalende markt, maar hoe komen deze gebruiken zo in onze huidige handelsmarkt terecht?Naast de afkomst van het gedrag van de twee dieren, het omhoog zwiepen van de stier of het naar beneden slaan van de beer, zijn er ook andere theorieën. Zo was er in het tijdperk van Elizabeth in nagenoeg iedere dorp de mogelijkheid om te kijken hoe honden stieren en beren aanvielen, en geld te zetten op de verwachtte winnaar van dit gevecht. Gelukkig is dit al sinds begin 19

  eeuw verboden, maar het heeft volgens sommige kenners wel zijn oorsprong van het gebruik van stieren en beren in de financiële wereld.Anderen beweren dat het gebruik van deze twee dieren als markttrend voortkomt uit de beurs van Londen. In de loop van de jaren 1700 maakten de handelaren op deze beurs gebruik van borden om bij te houden wat de verschillende biedingen waren. Nam het aantal biedingen toe, dan waren er dus meer borden nodig. Deze borden noemden ze destijds bulletins, wat afgekort werd als bulls. De keerzijde was juist een leeg bord, wat in het Engels weer te vertalen valt als bare. Wij kunnen niets garanderen, maar volgens sommigen is dit waar de termen bull en bear zijn oorsprong vinden.

  Voornaamste kenmerken van een bull’s market

  Om jouw voordeel te kunnen doen met de verschillende type markten is het belangrijk dat je de kenmerken goed begrijpt. Zodanig kun je deze herkennen en er - hopelijk – van profiteren, waarover later meer.In een bull’s market is de emotie van handelaren en hele belangrijke component. We noemden al even het vertrouwen dat groeit wanneer er sprake is van een bull’s market. Dit is vanuit een psychologisch oogpunt heel goed te verklaren. Er zullen namelijk weinig mensen zijn die in een cryptomunt investeren waarvan zij verwachten dat deze in waarde zal dalen. Er is dus sprake van optimisme en positiviteit en je verwacht dat de waarde zal stijgen. Indien deze stijging vervolgens ook daadwerkelijk gebeurt, dan geeft dit nog meer vertrouwen en is de kans groot je nog meer wilt. Dit is ook precies het moment waarop mensen met grotere bedragen gaan investeren en de vraag toeneemt.Wat er hierna gebeurt is wanneer het risico toeneemt: de prijs – en dus het vertrouwen – blijft maar stijgen, maar er komt natuurlijk een keer een punt waarop dit afvlakt of daalt. Wanneer mensen op deze piek zitten kunnen zij niet altijd even logisch meer nadenken. Overmoedig en te veel zelfvertrouwen zijn hier een logisch gevolg, en de risico’s die je eerst altijd helder zag zijn ineens verdwenen. En dit is precies het moment waarop er veel mis kan gaan.Zit je op deze piek, en merk je dat er toch een daling is ingezet? Dan ontstaat er vaak een onprettig gevoel van angst en onrust. Je probeert deze trend te ontkennen en koopt wellicht zelfs nog meer, om jezelf ervan te overtuigen dat het echt wel goed komt. Helaas komt het niet goed, en de emoties worden omgezet in depressieve gevoelens en moedeloosheid. Maar stijg de prijs weer, dan ga je weer dezelfde cyclus in met de eerder ervaren piek als gevolg. Helaas zijn hierbij de daling en bijbehorende emoties inherent, dus deze zullen ook volgen.

  Voornaamste kenmerken van een bear’s market

  Nu je de kenmerken, emoties en gevolgen van een bull’s market weet is het tijd ditzelfde te onderzoeken voor een bear’s market.Zoals gezegd is er op een bear’s market sprake van een dalende trend op het gebied van prijs en waarde. Omdat dit ook weer van invloed is op andere handelaren neemt het algehele sentiment om te kopen af, en zullen steeds meer mensen willen verkopen. Dit met een prijsdaling als logisch gevolg uit de wet van vraag en aanbod.Op emotioneel gebied gebeurt in een dergelijke markt ook van alles. Zoals in de bull’s markt omschreven is er op een bepaald moment sprake van depressieve gevoelens, en dat is precies het geval tijdens de bear’s market. Je bevindt je op het absolute dieptepunt na een periode van daling en je kunt jezelf niet meer aanpraten dat het maar tijdelijk is. Dit is ook precies het moment waarop vele investeerders uit de markt zullen stappen, met name in het geval van crypto’s die nog niet eerder een dergelijke dip hebben doorstaan.Er heerst een gevoel van algehele twijfel of de markt ook wel weer aan zal trekken met paniek als logisch gevolg. Dit is echter ook precies het moment waarop je kunt overwegen júist te kopen. Heeft een munt bewezen dit eerder meegemaakt te hebben, waarna de prijs in waarde is gestegen – tot op het punt boven de waarde vóór de dip? Dan zou het zomaar kunnen dat dit opnieuw gebeurt en je dus tegen een aantrekkelijk prijsje een mooie investering kunt doen.

  Hoe kun je profiteren van een bull’s market?

  Nu je weet wat de kenmerken zijn van deze twee typen markten is het tijd om te kijken hoe je hier je voordeel mee kunt doen. Emoties blijven vervelende dingen wanneer het op het maken van rationele beslissingen aankomt, en hoe strak jouw plan ook ooit was – je zal niet de eerste zijn die hier uit paniek iets in wijzigt.Om je toch een beetje op weg te helpen om een zo hoog mogelijk rendement te kunnen halen in een bull’s market hebben we een paar tips voor je. Allereerst: overweeg om in een bull’s market jouw crypto’s vast te houden. Koop de gewenste crypto en hou deze vast, zodat je zo optimaal mogelijk van de stijging in waarde profiteert.Bevind je je aan het begin van een bull’s market, en zijn de prijzen nog niet zo lang aan het stijgen? Dan is de term BTFD relevant, wat staat voor Buy The F*cking Dip. Dit betekent dat je crypto’s koopt en zo de prijs hoopt op te voeren, zodat je hier op een later moment van kan profiteren door ze tegen een hogere prijs te verkopen.Een andere strategie die je kunt hanteren is die van een hefboom. Een hefboom kun je zien als een verdubbelaar om zo jouw winst te vergroten. Maak je €10 winst en heb je hier een hefboom van 10 op staan? Dan is jouw winst niet €10, maar 10 x €10 = €100! Uiteraard dien je er rekening mee te houden dat exact deze som te maken valt voor een verlies van €10 met een hefboom van 10. De bedragen kunnen op deze manier enorm oplopen, dus wees je ervan bewust dat dit een hele risicovolle handelsmethode is.

  Hoe kun je profiteren van een bear’s market?

  We hebben het kort al even aangestipt, maar in een bear’s market kan het heel interessant zijn om juist te investeren in crypto’s. Hierbij is het raadzaam om dit te doen in een crypto die al eens heeft bewezen uiteindelijk op een hogere waarde uit te komen naar een volledige cyclus van zowel bull’s- als bear’s markets.In plaats van dat je investeert in crypto met het idee om dit lang vast te houden, doe je juist aankopen voor de korte termijn. Je hebt het vertrouwen dat de waarde uiteindelijk stijgt, zodat je jouw aankopen tegen een hoger bedrag door kunt verkopen.Een andere manier om in een bear’s market te handelen is via futures. Dit houdt in dat je als het ware een crypto leent en verkoopt in de hoop dat de waarde daalt. Indien dit daadwerkelijk gebeurt, dan koop je deze crypto terug en hou je het verschil bij. Dit principe is ook deels door te vertalen naar opties. Door opties te kopen geef je jezelf het recht om tegen een vastgestelde prijs een crypto door te verkopen. Mocht er sprake zijn van een bear’s market waarin de prijzen dalen, dan kun je deze crypto tegen een hogere prijs dan in de markt kunnen verkopen. De winst volgt vervolgens uit dit verschil.Wat we ook graag nog mee willen geven is dat het raadzaam is mee te gaan met de algehele trend. Het is bewezen dat bull’s- en bear’s runs elkaar opvolgen en dat dit een doorlopende cyclus is. Zie je om je heen allerlei signalen die wijzen op een veranderende koers, maar merk je dat je hier zelf weerstand tegen biedt? Ga dan eens goed na hoe realistisch het is dat de koers wijzigt, en accepteer deze trend indien nodig. Het ontkennen van een trend kan ook betekenen dat je je op de verkeerde positie in de cyclus bevindt, en dat het wellicht tijd is om actie te ondernemen.

  Voorbeelden bull’s market

  Zoals gezegd is het altijd raadzaam goed naar het verleden van een bepaalde crypto te kijken. Indien deze een volledige cyclus eerder heeft doorgemaakt en hier goed doorheen is gekomen, is de kans groot dat dit bij een volgende cyclus opnieuw gebeurt. Om dit in perspectief te plaatsen hebben we de vergelijking gemaakt met de aandelenmarkt.De markt van de wereldeconomie is in continue fluctuatie tussen bull’s en bear’s market. De periodes van deze cycli zijn lang en kunnen wel tot decennialang duren. Zo zijn er kenners die ervan overtuigd zijn dat we onlangs de langste bull’s market uit de geschiedenis hebben meegemaakt. Deze zou namelijk na het einde van de financiële crisis in 2008 zijn ingezet, en geduurd hebben tot de komst van Covid-19. Feit blijft dat de definitie van een bull’s en bear’s market per persoon verschilt, en dus ook de interpretatie van gebeurtenissen uit het verleden.Het is dus aan te raden naar de trend op lange termijn te kijken, en niet alleen naar de pieken en dalen binnen één cyclus. Kijk je bijvoorbeeld 100 jaar terug naar de trend van de Dow Jones? Dan is deze enorm gestegen, met natuurlijke kleine dalletjes die tussentijds genoteerd zijn. Er zijn mensen die geloven dat dit ook met Bitcoin het geval zal zijn. Wanneer je nu een grafiek zou maken vanaf 2009 tot 2021, dan zie je een enorme stijgende trend. De tijd zal echter leren of dit over 10 of 20 twintig jaar ook nog het geval zal zijn, laat staan over 100 jaar.

  Samenvatting

  We hebben je in dit artikel uitgelegd wat de kenmerken zijn van een bull run, en bear run, de markets en de manieren hoe je hier verstandig mee om kunt gaan. De bull’s market kenmerkt zich door een stijgende trend, zoals een stier met zijn hoorns altijd van onder naar boven slaat. De bear’s market doet precies het tegenovergestelde en daalt, zoals hij met zijn klauwen van boven naar bededen slaat.Wees altijd alert op de aanwijzingen van de betreffende markt, en of deze aan het veranderen zijn. Negeer deze eventuele wijziging niet, maar doe hier juist je voordeel mee. Is er sprake van een beginnende bull’s run? Dan kan het de juiste strategie zijn om crypto’s te kopen en voor langere tijd vast te houden. In een bear’s market doe je dit op de kortere termijn, omdat je het vertrouwen hebt dat de waarde relatief snel weer zal stijgen.Een andere manier om in een bear’s market slim te investeren is door gebruik van futures of opties. Zo is de verkoopprijs van tevoren vastgesteld, en kan deze wel eens hoger uitkomen dan wanneer je op datzelfde moment via de reguliere verkoop uit zou komen.

  Cryptocurrency prijzen

  Aan de slag met crypto kan moeilijk zijn. Onze gedetailleerde prijsvergelijkingen en cryptocurrency-gidsen hebben u gedekt.
  Vergelijk Exchanges

  4

  (44 people)

  Tap to rate this article

  Cryptocurrency prijzen

  Vergelijk Exchanges