Wat betekent FOMO, FUD, HODL en/of BTFD?

Wat betekent FOMO

Deze eerste term, FOMO, staat voor Fear Of Missing Out. Oftewel: de angst om iets te missen. Dit gevoel ontstaat op het gebied van crypto trading vaak bij mensen wanneer zij bijvoorbeeld een munt door het dak zien gaan en zij zich realiseren dat ze deze munt niet in hun wallet hebben. Uit de emotie angst verkopen zij vervolgens een deel van hun andere munten om in deze betreffende groeiende munt te investeren. Net zoals op andere gebieden is angst vaak een slechte raadgever. Deze angst gaat namelijk gepaard met een gevoel van stress en paniek, waardoor je niet meer helder kunt nadenken. Helaas is hiervan dus ook vaak het gevolg dat je de verkeerde beslissing maakt.

Neem bijvoorbeeld de periode dat de Bitcoin maar bleef stijgen. Ineens verschenen daar talloze berichten over Bitcoin-miljonairs en stonden alle media vol met berichten over dit – voor velen nieuwe – fenomeen. Het resultaat bij mensen die last hadden van FOMO? Bitcoins kopen! Alles om ervoor te zorgen dat niet zíj als enigen die mooie kans zouden missen. Het gevoel van stress en paniek dat bij FOMO hoort zorgde ervoor dat mensen hier nagenoeg blind instapten en zij dus eigenlijk geen idee hadden waar zij aan begonnen.

Blijf FOMO de baas

Een belangrijke stap om FOMO de baas blijven is de bewustwording van hoe dit emotionele mechanisme precies werkt. FOMO is een bekend begrip uit de psychologie en wordt tegenwoordig ook vaak gebruikt voor mensen die bang zijn om bijvoorbeeld een leuk feestje te missen: eigenlijk zijn ze moe en hebben ze geen zin, maar de angst dat zij iets missen waar verder al hun vrienden bij zijn is ondraaglijk en dus slepen zij zich er toch naartoe. Wanneer er iets gebeurt wat bij jou de angst triggert iets moois te missen, zoals een munt die ineens door het dak gaat, is het dus juist belangrijk dat je rustig en rationeel probeert te blijven denken. Alles wat je aandacht geeft groeit, dus wanneer je bezig blijft met deze betreffende munt zal het gevoel van angst en paniek alleen maar toenemen. Hierbij is het aan te raden om afleiding te zoeken, en je zult merken dat dit angstige gevoel steeds sneller wegebt. Blijft er na deze afleiding nog steeds de – vaak rationele – wens om in de betreffende munt te investeren? Dan is de kans dat dit ondoordacht is in ieder geval al een stuk kleiner.

Wat betekent FUD

Een andere veelgebruikte term in crypto trading is FUD. Deze afkorting betekent Fear, Uncertainty and Doubt. Oftewel: angst, onzekerheid en twijfel. In dit geval gaat het om een gevoel dat vaak bewust door derden gecreëerd wordt om invloed te hebben op jouw beslissingen. Er wordt dan ook vaak gesproken over een partij die FUD verspreidt om zo mensen wél of niet in bepaalde munten te laten investeren.

Een voorbeeld hiervan is wanneer je bewust FUD verspreidt over een munt waar jij in wilt investeren en zo de prijs probeert te drukken. Je hebt vertrouwen in deze munt, maar wilt er natuurlijk tegen de laagst mogelijke prijs in investeren. Om deze prijs te drukken creëer jij vervolgens nepberichten waarin je slechte dingen schrijft over deze munt. Door deze FUD over deze munt te verspreiden probeer je mensen een gevoel van angst, onzekerheid en twijfel aan te praten en daarom deze munt te laten verkopen. De prijs daalt, waardoor jij tegen een lager tarief kunt investeren. Nu je in deze munt hebt kunnen investeren tegen een lagere prijs wil je natuurlijk dat deze prijs weer stijgt. Een manier om dit middels FUD te doen is door slecht over een concurrerende munt te schrijven. In deze berichten komt dan niet alleen naar voren hoe deze concurrerende munt slechts is, maar ook hoeveel beter jouw munt is ten opzichte van deze concurrerende munt. Hierdoor zullen mensen uit gevoel van angst, onzekerheid en twijfel in jouw munt willen investeren. Het resultaat? Jouw munt is meer waard geworden, alleen maar omdat je een gevoel van angst hebt gecreëerd en zo invloed hebt gehad op de beslissing van anderen. Hoe meer FUD er verspreid wordt, hoe groter de invloed op de beslissing van traders. Daarom worden er vaak influencers ingezet om een grootschalige FUD-campagne uit te rollen.

Wapen je tegen FUD

De belangrijkste conclusie die je uit FUD af kunt leiden – en die ook voor FOMO geldt – is nooit je cryptocurrency uit angst verkopen. Omdat het om emoties gaat waar je van nature naar wilt handelen is dit een stuk moeilijker dan het op in eerste instantie lijkt, maar er zijn een paar stappen die je kunt zetten voor je besluit een munt al dan niet te kopen of verkopen. Allereerst is het belangrijk dat je onderzoekt doet naar een cryptocurrency vóór je hierin investeert. Hou er vervolgens rekening mee dat alle informatie die je over deze munt vindt FUD kan zijn, dus blijf kritisch en geloof niet meteen alles wat anderen zeggen. Beoordeel ten slotte de geloofwaardigheid van de bron. Is het een goede vriend die je aanraadt in een bepaalde munt te investeren, en heeft hij een track record van goede investeringstips? Laat zijn advies dan zwaarder wegen dan eventuele negatieve berichten die je online vindt op websites waar je de bron niet van kent.

Wat betekent HODL

HODL is een misspelling van HOLD en betekent het vasthouden van een bepaalde munt. Oftewel: iemand die een munt koopt en niet van plan is deze in de nabije toekomst te verkopen. Het moment dat deze misspelling de wereld in is gekomen ligt in 2013 toen de cryptobubbel barstte. Iemand postte toen in beschonken toestand op een Bitcoin-forum de inmiddels bekende woorden ‘I AM HODLING’. Later is de betekenis Hold On for Dear Life ontstaan, wat benadrukt dat de cryptocurrencies vastgehouden worden in plaats van verkocht. De oorsprong ligt echter bij de misspelling uit de post van GameKyuubi.

HODL in jouw voordeel

Uit deze post van GameKyuubi zit naast de grap dat hij een spelfout maakt wel een mooie boodschap. Hij geef aan zelf last te hebben van FOMO en FUD – al worden deze termen dan nog niet in die bewoording gebruikt – omdat hij zijn emoties niet onder controle heeft en steeds op de verkeerde momenten koopt en verkoopt. Omdat hij er te weinig vanaf weet besluit hij zijn cryptocurrencies vast te houden, want ‘handelaren kunnen pas jouw geld van je afnemen wanneer je verkoopt’. Dus start je net met het handelen in crypto’s? Begin dan met kleine bedragen en HODL de rest.

BTFD

De laatste term die we in dit artikel behandelen is BTFD, wat staat voor Buy The F*ucking Dip. Oftewel: koop die verdomde dip. De dip staat hierin voor de cryptocurrencies die in de rode cijfers staan, vaak wanneer er veel paniek op de markt is. De overtuiging die dan heerst is dat mensen bang zijn om te kopen, omdat er na de crash de angst is dat mensen nog meer verliezen. Het antwoord hierop kan het enthousiast verkondigen om een cryptocurrency te kopen zijn – BTFD – omdat mensen aangespoord moeten worden om tóch te kopen. Deze BTFD wordt vaak verkondigd door mensen die hun emoties beter onder controle hebben, rationeel kunnen blijven denken en niet geleid worden door een gevoel van stress. 

BTFD in jouw voordeel

Vaak is het aan te raden juist te kopen wanneer BTFD verkondigd wordt. Veel mensen zijn bang en verkopen tegen een lage prijs, maar door de aansporing van BTFD is de kans groot dat de prijs op termijn weer zal stijgen. Over het algemeen geldt dat het beter is om de dip te kopen dan op zo’n moment te FOMO-en, maar let er wel op dat er op dat moment geen sprake is van een bear market. Dan kan de dip namelijk nog veel dieper gaan en is kopen niet de juiste strategie.

Samenvatting

Concluderend kan gezegd worden dat zowel FOMO, FUD, HODL als BTFD allemaal termen zijn die te maken hebben met crypto trading. FOMO en FUD zijn vaak van grote invloed op traders die hun emoties onvoldoende onder controle hebben, en (te) vaak handelen uit een gevoel van stress en paniek. HODL is juist voor beginnende traders zeer geschikt, of voor hen die juist naar de lange termijn kijken en weg willen blijven van de emoties die op de cryptomarkt ontstaan. Tot slot is BTFD voor ervaren traders die zich realiseren dat het in een dip juist verstandig kan zijn om te kopen, terwijl de rest bang is dat de dip nog verder zakt.

Cryptocurrency prijzen

Aan de slag met crypto kan moeilijk zijn. Onze gedetailleerde prijsvergelijkingen en cryptocurrency-gidsen hebben u gedekt.
Vergelijk Exchanges

4

(44 people)

Tap to rate this article

Cryptocurrency prijzen

Vergelijk Exchanges