Limit order

  Misschien wel één van de belangrijkste instrumenten op de cryptomarkt waar je als investeerder of trader absoluut rekening mee dient te houden is de zogenaamde limit order. Op het ogenblik dat je er voor kiest om gebruik te maken van een dergelijke order wordt deze opgenomen in het orderboek samen met de aangegeven maximumprijs of limiet. Hoeveel de limietprijs exact bedraagt is iets wat je zelf kan bepalen. Een belangrijk verschil tussen een limit order en een market order is terug te vinden in het feit dat deze laatste altijd meteen wordt verwerkt terwijl dat niet geldt bij een limit order. Op het ogenblik dat je een limiet hebt ingesteld die nooit wordt bereikt is het zelfs mogelijk dat je limit order voor altijd in het orderboek zal blijven staan zonder dat deze daadwerkelijk zal worden verwerkt.

  Wat is een limit order precies?

  Een limit order is zoals de naam reeds laat vermoeden een soort van order waarbij er een limietprijs wordt gehanteerd. Dit betekent concreet dat deze order op het ogenblik dat ze wordt geplaatst niet meteen zal worden verwerkt, in tegendeel. De order zal pas worden doorgevoerd op het ogenblik dat de door jou aangegeven "limiet" is bereikt. In de praktijk kan een limit order overigens op twee verschillende manieren werken. In eerste instantie kan ze worden gebruikt voor het kopen van een bepaalde cryptocurrency tegen een lagere prijs, maar ze kan ook worden ingezet voor het verkopen van een bepaalde coin tegen een hogere waarde dan actueel het geval is. Dit alles gebeurt volledig automatisch waardoor je op het moment in kwestie dus niet noodzakelijkerwijs achter je computer hoeft te zitten.

  Waarom gebruikmaken van een limit order?

  In het bijzonder mensen die nieuw zijn in crypto kiezen er vaak voor om uitsluitend gebruik te maken van market orders. Dat lijkt voor de hand liggend, maar dat is het in de praktijk absoluut niet, in tegendeel. Het mag dan wel zo zijn dat een market order eenvoudiger is (je geeft gewoon aan hoeveel je wil investeren en je hebt meteen jouw holdings beet), daar staat tegenover dat ze op financieel vlak heel wat minder aantrekkelijk is. Hoe komt dat nu precies? Wel, omdat je door gebruik te maken van een market order in de praktijk eigenlijk nooit bent verzekerd van de beste prijs. Je moet al enorm veel geluk hebben om met een order als deze in te kunnen stappen in een cryptocurrency tegen een scherpe prijs. Bij een limit order is dat veel eenvoudiger omdat je als het ware de markt probeert een stap voor te zijn.Bovendien is het zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven ook nog eens zo dat een limit order op twee verschillende manieren kan werken. Dit betekent concreet dat je bijvoorbeeld een limit order kan instellen op een bepaald bedrag welke (ver) boven de waarde ligt die jij voor een bepaalde cryptocurrency hebt betaald. Op het ogenblik dat deze waarde wordt aangetikt zal de verkooporder meteen worden doorgevoerd waardoor jij (een deel van) je holding tegen een zeer aantrekkelijk prijskaartje hebt kunnen verkopen. In het omgekeerde geval wordt een limit order ingesteld voor het nemen van een bepaalde positie in een cryptovaluta tegen een lagere prijs dan de actuele marktprijs.

  Een lagere instap realiseren met een limit order

  Op het ogenblik dat de koers van een cryptocurrency hoog staat betekent dit in de praktijk uiteraard dat het niet meteen interessant is om er in, in te stappen. Het beste is dan om even af te wachten tot de koers terug zakt tot een niveau waarvan jij denkt dat er snel winst uit kan worden gehaald. Betekent dit dat je hiervoor elke minuut van de dag voor je computer moet doorbrengen wachtend op een terugval in koers? Natuurlijk niet! Dor het instellen van een limit order is het namelijk in de praktijk perfect mogelijk om automatisch posities in te nemen in één of meerdere cryptocurrencies tegen een lagere prijs dan de actuele marktprijs is. Schiet de koers van de cryptovaluta die je wenst te kopen wel door? Dan betekent dat natuurlijk dat je, je kans om positie in te nemen (voorlopig) in rook hebt zien opgaan.

  Hoe werkt het plaatsen van een limit order in de praktijk?

  Het plaatsen van een limit order is in de praktijk eigenlijk zeer eenvoudig. Het enige wat je hiervoor eigenlijk hoeft te doen is in de exchange waar je gebruik van maakt 'limit order' selecteren. Op het ogenblik dat je dit hebt gedaan zal je kunnen vaststellen dat er verschillende gegevens dienen te worden ingevuld. Het gaat hierbij om de volgende:1. De prijs waarvoor je de cryptocurrency in kwestie wenst te kopen;2. De hoeveelheid die je wenst te kopen;Op het ogenblik dat je bovenstaande gegevens hebt bepaald en ingevoerd is het tijd geworden om je order daadwerkelijk te plaatsen. Zoals reeds aangegeven zal deze order niet meteen worden verwerkt. In plaats daarvan wordt ze toegevoegd aan het orderboek. Je zal de order in het orderboek als “open” zien blijven staan tot op het ogenblik dat de gewenste koers is bereikt. Op dat ogenblik wordt ze automatisch aangetikt en doorgevoerd waarna de order ook als “gesloten” zal worden gemarkeerd. In de balans bij de exchange in kwestie zal je bovendien de nieuw aangekochte cryptocurrencies meteen kunnen terugvinden.

  Conclusie: niet te onderschatten belang van de limit order

  Ondanks het feit dat je door het instellen van een market order in principe zonder probleem een mooie meerwaarde kan realiseren is het zo dat het in de praktijk altijd nog interessanter is om gebruik te maken van een limit order. Door middel van een limit order is het dan ook veel eenvoudiger om (zeker op de kortere termijn) een mooie winst te kunnen realiseren. Is er dan helemaal geen enkel nadeel verbonden aan dit type van order? Jawel. Het vergt heel wat meer geduld om een positie in te kunnen nemen in een bepaalde cryptocurrency dan wanneer je gewoon gebruik zou maken van een market order. Kan je daarmee leven en wil je graag met zekerheid echt goedkoop kunnen inkopen en duur kunnen verkopen? Dan is het altijd de moeite meer dan waard om er voor te kiezen om gebruik te maken van een limit order.

  Cryptocurrency prijzen

  Aan de slag met crypto kan moeilijk zijn. Onze gedetailleerde prijsvergelijkingen en cryptocurrency-gidsen hebben u gedekt.
  Vergelijk Exchanges

  4

  (44 people)

  Tap to rate this article

  Cryptocurrency prijzen

  Vergelijk Exchanges