Cryptocurrency Trading

Wat zijn cryptocurrencies?

Allereerst de basis, want wat zijn cryptocurrencies nu precies? In het kort gezegd kunnen we stellen dat cryptocurrencies digitale valuta’s zijn. Deze kunnen worden gekocht, verkocht of hier kan door beleggers op worden gespeculeerd. In dit opzicht onderscheiden crypto’s zich nog niet veel van fiat-valuta; de traditionele valuta als de Euro of Dollar. Echter, waar fiat-valuta onder toezicht staan van banken en overheden – centraal geregeld - vallen crypto’s buiten dit toezicht en is dit decentraal geregeld. Omdat het bij de traditionele financiële instellingen centraal geregeld is, betekent dit eigenlijk ook dat deze instellingen als het ware jouw financiën bijhouden. Wat jij op jouw bankrekening ziet is vervolgens slechts een weergave van jouw bezittingen zonder deze écht in jouw bezit te hebben. Bij cryptocurrencies is dit precies andersom geregeld; omdat er sprake is van een decentralisatie betekent dit dat de macht van het geld weer terug is bij de eigenaar, jij dus. Net zoals héél vroeger wanneer mensen hun geld fysiek in bezit hadden, is dit nu ook het geval maar dan bij digitale valuta.

Wat is cryptocurrency trading?

Wanneer je wilt gaan handelen in deze cryptocurrencies ben je bezig met crypto trading. Dit kun je doen door een crypto online te verhandelen met een andere crypto, of door met jouw geld in Euro’s een cryptocurrency te kopen. Dit laatste is natuurlijk altijd nodig wanneer je met cryptocurrency trading begint, want het is op het moment van schrijven nog niet gebruikelijk dat je jouw salaris uitbetaald krijgt in crypto’s. De eerste stap is dus dat je met fiat-valuta een eerste investering doet in een cryptocurrency.Zorg ervoor dat wanneer je begint met het investeren in crypto’s, je dit altijd doet met geld dat je daadwerkelijk kunt missen. Er kan – met name in het begin – veel misgaan waardoor de kans dat je verlies maakt groot is. Hou er ook rekening mee dat je niet alleen geld ‘betaalt’ om crypto’s te kunnen kopen, maar dat er ook sprake is van transactiekosten. Maak hierbij een goede afweging of je kiest voor een broker, die als een soort tussenpersoon tussen jou en de betreffende cryptocurrency exchange opereert, of dat je direct bij de exchange gaat handelen. Een broker kost uiteraard geld, dus onderzoek goed of zijn toegevoegde waarde hierbij voor jou groot genoeg is. Onderzoek ook goed verschillende exchanges; vaak wordt er een startbedrag gegeven tot waar je bijvoorbeeld gratis kunt handelen.

Hoe werken cryptomarkten?

Omdat cryptocurrencies gedecentraliseerd zijn, zijn de cryptomarkten dit ook. Er is dus geen sprake van een overheid of financiële instelling die de uitgifte van deze crypto’s reguleert. Deze cryptomarkten zijn alleen toegankelijk via computernetwerken en er is dus ook geen uitgifte van fysieke crypto’s. In plaats hiervan is er alleen sprake van een digitaal bewijs van eigendom, welke is opgeslagen in een blockchain. Wanneer er een transactie tussen twee gebruikers plaatsvindt, dus wanneer de ene gebruiker cryptocurrencies naar een andere gebruiker wil sturen, moeten deze als het ware worden goedgekeurd. Dit proces van goedkeuring heet mining, en na deze goedkeuring en verificatie wordt de transactie aan de blockchain toegevoegd. Hierbij is altijd sprake van een tweede controle, zodat fraude kan worden tegengegaan.Deze blockchain kun je zien als een digitale administratie van transacties. Hierin staat de gehele historie van transacties van de cryptocurrencies, zodat goed inzichtelijk is wie de vorige eigenaren allemaal geweest zijn. Iedere goedkeurde transactie wordt dus als het ware als een deeltje aan de keten geplaatst. Alle deelnemers beschikken over de informatie uit deze blockchain, alles wat nodig is om hierbij te komen is slechts een internetverbinding en een webbrowser.

Hoe werkt cryptocurrency trading?

Om winst te kunnen maken met cryptocurrency trading komen veel dingen kijken. Allereerst is het belangrijk dat je de cryptomarkt goed begrijpt. Net zoals bij de traditionele beurshandel is de koers afhankelijk van vraag en aanbod op de markt. Omdat het om een decentraal proces gaat zijn deze koersen echter minder afhankelijk van externe factoren als politiek en economie, al beginnen deze invloeden wel te groeien. Globaal gezegd kunnen we een aantal factoren onderscheiden die van invloed zijn op de cryptomarkt:

 • Het totale aanbod van verschillende crypto’s en het tempo waarin ze verhandeld worden;
 • De waarde van deze verschillende crypto’s en hoe ze zich ontwikkelen;
 • De wijze waarop crypto’s al dan niet in de media verschijnen en of er positieve- of negatieve aandacht aan wordt besteed;
 • De manier waarop crypto’s deel uit beginnen te maken van betaalsystemen van bekende webwinkels en platformen;
 • Grote gebeurtenissen op het gebied van bijvoorbeeld regelgeving.

  Ook is het belangrijk je bewust te zijn van het type markt waar de cryptomarkt zich op dat moment in bevindt. In de financiële wereld van handel zijn er twee dieren karakteristiek voor deze verschillende fases: de bull en de bear, oftewel de stier en de beer. Hieruit zijn de twee bekende markten gedefinieerd:
  undefinedundefined
  Op het moment van schrijven is er sprake van een bull market, wat weer tot hele andere beslissingen leidt op het gebied van crypto trading dan wanneer er sprake is van een bear market. Lees je dus altijd goed in en bepaal de juiste handelsstrategie.

Wat is de reeks van Fibonacci?

Een andere manier om in te schatten wat het goede moment is om crypto’s te kopen of verkopen, is door gebruik te maken van de reeks van Fibonacci. Leonardo Pisano werd in 1170 geboren in Italië en kreeg als bijnaam Fibonacci. Hij ontwikkelde zich als wiskundige en ontdekte een reeks getallen die natuurlijke proporties beschrijven uit de ontstane ratio’s. De toepassingsgebieden van deze reeks zijn heel gevarieerd gebleken en gaan van hartslagpatronen tot aan de verhouding van menselijke vingerkootjes.Kijk eens naar de volgende reeks zonder verder door te scrollen en probeer het patroon te ontdekken:0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, etcetera.Als het goed is heb je kunnen ontdekken dat een getal steeds bestaat uit de som van de vorige twee getallen. Hiermee ontstaan vervolgens ratio’s door de opvolgende getallen uit de reeks te delen:

 • 21/34 = 0,618
 • 55/89 = 0,618
 • 144/233 = 0,618

Deze ratio van 0,618 zit dus in de hele reeks van Fibonacci en wordt ook wel de gouden ratio of Phi genoemd. Een belangrijke functie van deze ratio is om de correcties binnen koersen te analyseren, maar ook binnen de natuur komt deze gouden ratio op een of andere manier op veel verschillende manieren terug, tot aan de Mona Lisa aan toe! Andere voorbeelden waarin deze ratio is gevonden zijn:

 • Zonnebloemen
 • Zeeschelpen
 • Het menselijk lichaam
 • Bomen
 • Het universum
 • Het menselijk gezicht

Op het gebied van cryptotrading worden de getallen, net zoals bij Fibonacci, gedeeld door de volgende – of zelfs meerdere volgende – getallen. Deze levels kunnen jou vervolgens inzicht geven in de meest aantrekkelijke crypto’s om te kopen of verkopen. Hoe dit precies werkt lees je in de volgende alinea.

Geld verdienen met de Fibonacci Indicator

Om de Fibonacci Indicator in te zetten om winst met crypto’s te kunnen maken is het eerst van belang om te snappen wat deze Fibonacci Indicator nu precies is. Deze Indicator is op te maken in een grafiek om zo inzichtelijk te krijgen hoe deze gouden ratio van toepassing is op een of meerdere cryptocurrencies. Om in een grafiek deze lijn te kunnen tekenen zijn er twee onderdelen belangrijk:

 • Swing high: de piek van een stijgende trend, net voordat deze trend daalt;
 • Swing low: het laagste dal van een dalende trend, net voordat deze trend stijgt.

Wanneer je deze twee punten voor je ziet en je trekt een lijn over de gehele grafiek, dan zie je dat deze lijn zowel de swing high, als de swing low aanraakt. Om deze lijn te kunnen interpreteren en vervolgens om te zetten in kennis om op de juiste momenten crypto’s te kopen of te verkopen zijn een paar facetten van groot belang:

 • Wat is het supportlevel?
 • Wat het is het resistance-level?
 • Hoe bepaal ik een target om op te kopen of verkopen?

Allereerst het supportlevel, wat alles te maken heeft met een soort algemeen beschouwde bodem. Wanneer verschillende traders hetzelfde supportlevel als bodem zien zal dit als logisch gevolg hebben dat ze allemaal op dat moment zullen gaan kopen. Hierdoor stijgt de koers en heeft het supportlevel zijn naam eer aan gedaan. Dit principe is een beetje te vergelijken met een self fulfilling prophecy; omdat veel traders de Fibonacci Indicator gebruiken is het gevolg dat dit systeem ook werkt in de praktijk.Dan het resistance-level, wat een beetje een gelijke werking heeft als het supportlevel. Echter, in plaats van naar de bodem te kijken ligt hier de focus op de hoogste piek. Omdat de lijn hier nagenoeg niet doorheen weet te breken wordt er gebruik gemaakt van de term ‘resistance’, oftewel weerstand.Dan het belangrijkste onderdeel, namelijk het bepalen van een geschikt aankoop- of verkoopmoment op basis van deze wiskundige gegevens. Weet je dit goed onder de knie te krijgen dan zal dit tot goede inschattingen leiden, zodat de kans op winst ook aanzienlijk stijgt. Neem allereerst de koers uit 2017 in gedachten: een situatie waarin de koersen alle prijsrecords leken te verbreken. Er is dan geen sprake meer van resistance-levels uit het verleden en het is moeilijk te bepalen wat de absolute piek is. Gebruik je hier echter de Extended Fibonacci Indicator voor, dan zie je dat er toch mogelijkheden ontstaan.Deze Extended Fibonacci Indicator geeft een manier om zonder de support- en resistance levels toch in te kunnen schatten wat de trend van een koers zal zijn. De manier waarop Fibonacci hier van toepassing is, is door middel van de ratio 0,618 te wijzigen naar bijvoorbeeld 1,618 en 10,618. Deze 1,618 is in de situatie rond 2013 als bodem gebleken, terwijl destijds de 10,618 de top van die piek heeft voorspeld. Met deze kennis kunnen we dit gegeven doortrekken naar de volgende bull market. We nemen hier de Bitcoin als voorbeeld, omdat deze op dit moment de grens van .000 heeft gepasseerd en er vele verschillende voorspellingen worden gedaan. Met gebruik van Fibonacci kunnen we het volgende voorspellen:

 • Fibonacci level van 5,618: Bitcoin piek van .000
 • Fibonacci level van 10,618 zoals in 2013: Bitcoin piek van .000
 • Fibonacci level van 25,618 zoals in 2017: Bitcoin piek van .000

Samenvatting

Cryptocurrencies zijn digitale valuta’s die in tegenstelling tot reguliere financiële instellingen en overheden niet centraal zijn geregeld. Je schaft deze crypto’s aan met fiat-valuta, waarna je kunt handelen met verschillende crypto’s. Iedere transactie die is goedgekeurd door meerdere deelnemers wordt vervolgens toegevoegd aan de blockchain; een keten van transacties. Er zijn twee typen markten te onderscheiden in de financiële wereld; de bull market waarbij en sprake is van een prijsstijging (de stier duwt met zijn hoorns omhoog) of een bear market waarbij de prijzen dalen (de beer slaat mijn zijn klauwen omlaag). Om een voorspelling te kunnen doen van deze koersen kan er gebruik gemaakt worden van de gouden ratio van Fibonacci. Ieder getal uit deze reeks bestaat uit de som van de twee voorgaande getallen en leidt zo tot een reeks. Naast dat deze als voorspeller van de marktrends dient, is dit ook een veel geziene ratio in de natuur of bij het menselijk lichaam. Leonardo da Vinci heeft zelfs gebruik gemaakt van deze ratio bij het schilderen van de Mona Lisa.

Cryptocurrency prijzen

Aan de slag met crypto kan moeilijk zijn. Onze gedetailleerde prijsvergelijkingen en cryptocurrency-gidsen hebben u gedekt.
Vergelijk Exchanges

4

(44 people)

Tap to rate this article

Cryptocurrency prijzen

Vergelijk Exchanges